Bygga med Halber

1. Kontakt

Vid etablerar en personlig kontakt där vi tillsammans går igenom era tankar och ideér. Vi diskuterar era behov och ändamål och kommer med förslag på utförande och material.  

2. Projektplanering

Vi tar fram ritningar och vid behov bygglovshandlingar, en tidplan upprättas och tillsammans med er planerar vi genomförandet. Vi diskuterar arbetsmiljön och tar fram en arbetsmiljöplan för att projektet ska blir så säkert som möjligt och en positiv tid för alla inblandade.

3. Avtal

Vi har nu kommit fram till en produkt med tillhörande ritningar, en tidplan för genomförande och diskuterar då fram ett passande avtal/ kontrakt för projektet.

4. Byggtid

Enligt tidplanen genomförs projektet. Vi har tillsammans kontinuerliga avstämningsmöten och vi informerar under projektets gång de olika momenten.

5. Slutbesiktning

Vid slutbesiktningen går vi tillsammans igenom projektet, vi överlämnar alla dokument och handlingar. Samt går i praktiken genom objektet.

6. Kvalitet i alla led

Vi ska alltid leverera en prisvärd produkt med rätt kvalitet så att du som kund blir nöjd och får dina krav tillgodosedda både på kort och lång sikt. Därför är vi särskilt angelägna om kvalitet och positivt tänkande i alla led, både vad gäller tjänsterna vi erbjuder och hur vi utför våra uppdrag. Av den anledningen lägger vi också stor vikt på att utveckla ett gott och förtroendefullt samarbete med leverantörer och entreprenörer som delar vårt kvalitetstänkande.